សកម្មភាពឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ចុះពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងពីបញ្ហាអណ្ដូងទឹកមិនចេញទឹក បោះពុម្ព
និពន្ធដោយ Tula   

សកម្មភាព​ឯកឧត្ដម​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី
ចុះ​ពិនិត្យ​មើល​ជាក់ស្ដែង​ពី​បញ្ហា​អណ្ដូង​ទឹក​មិន​ចេញ​ទឹក

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៥ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ឯកឧត្ដម​ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា បាន​ចុះ​ទៅ​​ពិនិត្យ​មើល​ជាក់ស្ដែង​ពី​បញ្ហា​អណ្ដូង​ទឹក​មិន​ចេញ​ទឹក​នៅ​ ភូមិ​តា​ខុប ឃុំ​កំពង់​ត្រាច ស្រុក​រមាសហែក ខេត្ត​ស្វាយរៀង​។